Legoarbeten

När det krävs temporär och speciell kompetens inom ett visst område så är legoarbete ett givet val. Vi har mångårig erfarenhet av att vid kort varsel hoppa in i såväl stora som små projekt. Och vi är lika vana med att ta hand om för- som efterarbete gällande allt som har med plåt och smide att göra.

  • Vi prioriterar kommunikation för att säkerställa att vi vet exakt vad som förväntas av oss.

  • Vi har en bra känsla för pågående projekt och kan utan problem bli en del av er produktion.

För oss är legoproduktion en naturlig del av vår verksamhet. Det gör att vi vet hur viktigt det är att leva upp till förväntningar avseende både kvalitet och effektivitet. För när det handlar om smide så måste det verkligen bli rätt redan från början, speciellt när det handlar om legoarbeten och underentreprenader.

122312392_3511918728865596_3291453896934